Ραιβοποδία

Ο όρος ραιβοποδία (varus forefoot) σημαίνει ραιβό άκρο πόδι. Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία τα πόδια του παιδιού είναι στραμμένα με κατεύθυνση προς τα μέσα, στοιχείο συνήθως κληρονομικό.

Εάν η συντηρητική θεραπεία με ασκήσεις δεν επιτύχει μέχρι την ηλικία των 3 χρόνων, τότε το ραιβό πόδι αντιμετωπίζεται ορθοπεδικά και μπαίνει σε γύψο, ενώ ενδεχομένως να κριθεί σκόπιμη κάποια επέμβαση επιμήκυνση του αχίλλειου τένοντα.

Σε σοβαρές μορφές ραιβοποδίας, οι διαταραχές στο πόδι και η παραμόρφωση είναι δύσκολο να διορθωθούν εξ ολοκλήρου.

Synonyms:
ΡΑΙΒΟΠΟΔΙΑ
« Back to Glossary Index