Κοιλοποδία

Πρόκειται για την αντίθετη περίπτωση της πλατυποδίας και είναι η κατάσταση στην οποία η ποδική καμάρα (το τόξο στο έσω χείλος του πέλματος) είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Τα συμπτώματα της κοιλοποδίας εξαρτώνται από τον βαθμό της ανατομικής παραμόρφωσης και την αιτία εμφάνισής της. Γενικά τα συμπτώματα οφείλονται στην αυξημένη πίεση σε διάφορα σημεία των ποδιών.

Οι ασθενείς παρουσιάζουν συχνά πόνο στο έξω μέρος των πελμάτων ή στις κεφαλές των μεταταρσίων οστών, τύλους (κάλους) ιδιαίτερα μεγάλους και επώδυνους, αλλά και αστάθεια στην άρθρωση του αστραγάλου που μπορεί να προκαλέσει διαστρέμματα ή να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσεων.

Η διάγνωση της κοιλοποδίας γίνεται από ειδικό ορθοπεδικό με βάση την κλινική εξέταση. Η παρακολούθηση του τρόπου της βάδισης είναι επίσης σημαντική.

Η θεραπεία της είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική, με στόχο την αποκατάσταση της μηχανικής του ποδιού και στην αύξηση της επιφάνειας βάδισης.

Η χρήση ενθεμάτων (πάτων) στα υποδήματα είναι αποτελεσματική σε μεγάλο ποσοστό ασθενών μειώνοντας σημαντικά τον πόνο.

Το πελματογράφημα επιτρέπει την ακριβή καταγραφή των αναγκών του ασθενή, την επιλογή ενθεμάτων και τον σχεδιασμό διορθωτικών πάτων.

Synonyms:
ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ,
« Back to Glossary Index