ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Η NEW COSMOS MEDI χορηγός της ακαδημίας ποδοσφαίρου του ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.